Network IC

Network Inclusive Citizenship (IC) is initiated by Monika Baar and Paul van Trigt with the aim to contribute to societal and scientific debates about inclusive citizenship. They have started the following activities:

Together with Paul Bijl (KITLV) they supervise two research trainees in the project Diversifying the Collections: http://media.leidenuniv.nl/legacy/diversifying-the-collections.pdf

Together with Corrie Tijsseling (GGMD) and Manon Parry (UvA) they started the Dutch Network Sources for Inclusive Citizenship.

Update April 2018: Digital Disability Archive (in Dutch):

In 2016 namen Corrie Tijsseling en Paul van Trigt het initiatief voor een Netwerk Bronnen Inclusief Burgerschap (BIB), met als doel het ontsluiten van de geschiedenis van mensen met een beperking in Nederland. Momenteel wordt vanuit het netwerk gewerkt aan een website met werktitel DISPLACE. Dit gebeurt in samenwerking met website ontwikkelaar Driebit. Netwerkleden Manon Parry (UvA), Paul Bijl (UU) en Paul van Trigt (ULeiden) kregen hiervoor een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een korte omschrijving van dit project: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/43/29943.html.

In deze video lichten drie leden van het netwerk, Conny Kooijman, Jan Troost en Paul van Trigt, het belang van de website kort toe: https://vimeo.com/239123609

Op 26 april geven Corrie Tijsseling en Paul van Trigt een presentatie over het Digital Disability Archive project – waar de website onderdeel van is –  op het voorjaarscongres van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap: https://knhg.nl/bijeenkomsten/knhg-voorjaarscongres-denkend-aan-nederland-erfgoed-canon-en-nationale-identiteit-in-politiek-onderwijs-en-media/