HomeAgendaPast events

Poster for the screening of movie “Doof kind”.

DisPLACE is een online platform met verhalen over leven met beperkingen vanuit de eigen ervaring, verteld op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Deze verhalen zijn onbekend en zullen je uitdagen op een andere manier naar de samenleving en het verleden te kijken.

Monika Baar has been invited by the Netherlands-Flemish Institute in Cairo to give the Cleveringa lecture of 2018 on 26th of November. Her lecture is entitled ‘Historical Aspects on the Community Building, Integration and Quality of Life of People with Disabilities’.

Criptic identities: historicizing the identity formation of persons with disabilities across the globe

The Rethinking Disability team invites all Leiden based scholars working on disability for a ‘Leiden disability studies lunch’! This lunch will take place on Wednesday 13 June 12.30-13.30 in the conference room of the Huizinga building, Doelensteeg 16 in Leiden.

Op 26 april a.s. zal ons Voorjaarscongres 2018 plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In dat museum is sinds het najaar van 2017 de Canon van Nederland tentoonstelling te zien waarin hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis getoond worden in vijftig vensters.

We are pleased to announce that Yale University professor of law and history Samuel Moyn will be giving a lecture at Leiden University on June 13th.

This masterclass is part of the two-day workshop ‘Historians without Borders: Writing Histories of International Organizations’. This workshop is organized by the ERC project ‘Rethinking Disability’ and sponsored by the Huizinga Institute.